5 filiāles Rīgā

Izvēlieties Jums tuvāko!

Pulciņi un aktivitātes

Iespējams apmeklēt arī tad, ja nemācieties Laumiņas Rezidencē!

5 filiāles Rīgā

 


Mūsu apmācība ir unikāla, jo savu pedagoģisko procesu balstām uz mūsdienīgu un inovatīvu saturu, lai pilnveidotu bērnu domāšanu jau no pirmsskola vecuma. 

Strādājam tā, lai attīstītu mazās personības par individuāliem un unikāliem domātājiem, lai nākotnes pasaulē būtu izlēmīgi, radoši, atbildīgi un dzīves gudri sabiedrības locekļi.

Apmācības bērniem tiek nodrošinātas ar pieredzējušu, mūsdienienīgu pedagogu un to palīgu komandu, kuru zināšanas tiek nemitīgi papildinātas ar jaunākajam tendēcēm pirmsskolas pedagoģijā un pielāgotas katram bērnam individuāli, tostarp iesaistot vecākus, lai veiksmīgāk noritētu pedagoģiskais process.

Mūsu vērtības


Mīlestība

Pret bērniem, pret savu darbu!

Izglītība

Tai ir milzu vērtība!

Individuāla pieeja

Katrs bērns ir īpašs!

Veselīgs uzturs

Esam ceļā uz eko ēdināšanu!

Pašnovērtējums

Augam un attīstamies!

Mūsu moto


“Mīlestības pilnai atmosfērai tavā mājā ir milzu nozīme. Dari visu, kas tavos spēkos, lai mājas dzīvi padarītu mierīgu un harmonisku.”

- Džeksons Brauns

Filiāles

Gadu pieredze

Audzēkņi

Apmierināti vecāki

Pin It on Pinterest