Ķelnes iela 1

Apraksts


Laumiņas Rezidences Ķelnes ielas filiāle ir mūsu jaunākā filiāle, kas atrodas tieši Mežaparka sirdī. Pirmsskolas izglītības iestāde savu darbību uzsāks un mazos draugus sagaidīs modernās, labiekārtotās telpās, kuras nodrošinās visu nepieciešamo bērnu vispusīgai attīstībai. Tā kā izglītības iestāde atrodas biroja ēkas pirmajā stāvā, ir padomāts arī par atsevišķu ieeju, kas ļaus nodalīt ēkas apmeklētāju plūsmu un paaugstināt drošību. 

Jaunatvērtajās telpās plānots izveidot 3 grupiņas, vienā no tām mācību procesa organizēšana un vadīšana notiks anglu valodā. Bērniņiem būs iespēja mācīties un rotaļāties ne tikai jaunās telpās, bet arī svaigā gaisā - tur pat blakus jaunizveidotā rotaļu laukumā.

MŪSU GRUPAS
  • Trīs vecuma grupiņas, viena no tām angļu valodā

  • BRĪVAS VIETAS: IR

CENAS
  • Vienreizēja iestāšanās maksa: 100.00 EUR

  • Ikmēneša mācību maksa: 500.00 EUR mēnesī, papildus 4.50 EUR dienā par ēdināšanu.

    Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums: 250.61 EUR un 1.99 EUR dienā par ēdināšanu.

    Sadarbojamies arī ar Pierīgas novadu pašvaldībām: Ādažu, Babītes, Carnikavas, Mārupes, Kokneses, Ogres, Olaines, Stopiņu, Garkalnes, Siguldas, Ropažu, Jūrmalas un Saulkrastu.

MĀCĪBU GADA PLĀNS:

 

Mēnesis  Tēmas Vērtība/Tikums 
Septembris “Kāds pamats, tāda celtne”

Dzīvība/ Atbildība

Atbildība kā tikums vadlīniju kontekstā tiek izprasta kā griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

Oktobris “Pieliec prātu, aiztaupi spēku”

Daba/ Gudrība

Gudrība - māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē.

Novembris ‘’Katram Tēva māja mīļa’’

Valsts/ Drosme

Drosme vadlīniju izpratnē ir izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā.

Decembris ‘’Draudzība dārgāka par zeltu”

Kultūra/ Tolerance

Tolerance tiek paskaidrota kā iecietība, vēlme izprast atšķirīgo, piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību un paražas.

Janvāris “Labāk viena patiesība nekā simts melu”

Cieņa/ Godīgums, laipnība

Laipnība kā tikums tiek skaidrots kā vēlība, atsaucība pret citiem un pieklājība.

Godīgums ir uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa.

Februāris “Laipna valoda vairo draugus”

Valoda/ Savaldība, mērenība

Mērenība - kā rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību.

Savaldību vadlīniju kontekstā saprot kā pašregulāciju, uzvedības un emociju izpausmju kontroli un vadību, respektējot savu un cita cilvēka cieņu un brīvību.

Marts “Uz mēles medus, sirdī ledus”

Brīvība/ Solidaritāte, taisnīgums

Solidaritāti vadlīniju kontekstā saprot kā savstarpēju atbalstu un rīcības saskaņotību, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisku dialogu ar citiem. Savukārt ar taisnīgumu jāsaprot godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles normu ievērošana.

Aprīlis “Nerunā gari, bet dari”

Darbs/ Centība

Centība tiek skaidrota kā čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk.

Maijs “Katram putnam sava ligzda mīļa”

Ģimene/ Līdzcietība

Līdzcietība - kā attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts

DIENAS RITMS:

 

7.00 - 8.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas, individuālais darbs
8.00 - 8.10 Rīta vingrošana
8.30 – 9.00 Brokastis
9.00 Rīta sarunas
9.10 – 11.20 Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai), pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sporta spēles, pedagogu individuālais darbs ar bērniem.
11.40 – 12.10 Pusdienas
12.30 - 15.00 Gatavošanās atpūtai, atpūta
15.00 - 15.25 Celšanās, gatavošanās launagam
15.30 - 15.45 Launags
15.50 - 19.00 Rotaļas, patstāvīga darbošanās, pedagogu individuālais darbs ar bērniem, vērojumi, sarunas, interešu izglītības pulciņi, pastaiga, sarunas ar vecākiem, došanās mājās

Piesaki savu bērnu PPII “Laumiņas Rezidence”

Aizpildi anketu

Saņem zvanu

Atnāc uz iepazīšanos

Uzsāc pirmsskolas gaitas

Elza Šmitiņa

Elza Šmitiņa

Filiāles vadītāja

Vecāku atsauksmes


Mūsu 3 gadus jaunā meita apmeklē Laumiņas rezidences Mežparka filiāli, esam ļoti apmierināti ar bērnudārza izvēli. Pats svarīgākais - viņa katru dienu dodas uz dārziņu ar prieku, dažkārt arī vakaros ilgāk jāpierunā uz došanos mājās. 🙂 Novērtējam profesionālos un jaukos pedagogus, auklītes un vadības komandu, dārziņā ir ģimeniska un mīļa atmosfēra, sajūta, ka katram šis darbs no sirds patīk. Tā kā meitiņa apmeklē angļu valodas grupu, jau pēc pāris mēnešu apmeklējuma jūtam uzlabojumu viņas angļu valodā, viņa ir apguvusi jaunas dziesmas ar kustībām, kuras mājās atrāda. Mums patīk, ka dārziņā, papildus jau iekļautajam sportam un mūzikas nodarbībām, tiek piedāvāti arī papildus pulciņi. Paldies par mīļo, attīstošo un interesanto vidi, ko radāt mūsu meitai viņas otrajās mājās. Mēs to ļoti novērtējam!

Dārta & Vitauts, Karlīnas vecāki

Mums ir paveicies ar lieliskajām un radošām audzinātājām. Divgadīgā Marta ar lielu prieku iet uz dārziņu un no rītiem nevar vien sagaidīt, kādi piedzīvojumi viņu gaida. Audzinātājas vienmēr izdomā dažādas aktivitātes gan iekštelpās, gan rotaļu laukumā. Bērni dzied, iet rotaļās, gatavo ēst, sporto un brauc ekskursijās – garlaicīgi nekad nav! Katru reizi, kad aizbraucu pakaļ, Marta iespaidu pilna ilgi stāsta, cik labi gājis. Telpas ir mājīgas un gaumīgi iekārtotas, ērti novietot automašīnu.

Elīna Skudra, Martas mamma

Pin It on Pinterest

Share This