SIA “Laumiņas rezidence 1″Privātuma politika

1. SIA “Laumiņas rezidence 1″(reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.40103816596, juridiskā adrese: Skanstes iela 29A - 100, Rīga, LV-1013) (turpmāk – SIA “Laumiņas rezidence 1”), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “Laumiņas rezidence 1” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “Laumiņas rezidence 1” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA “Laumiņas rezidence 1” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

3. SIA “Laumiņas rezidence 1″informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes lauminas-rezidence.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni lauminas-rezidence.lv, SIA “Laumiņas rezidence 1″vai jebkura trešā persona, kas darbojas lauminas-rezidence.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

4.3. lauminas-rezidence.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

4.4. IP adreses;

4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu lauminas-rezidence.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

5.SIA “Laumiņas rezidence 1″apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana

 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana

 • Biznesa plānošanai un analītikai

 • Personāla atlase un vadība

 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

 • Jaunumu izsūtīšana

6. SIA “Laumiņas rezidence 1″apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai

 • Līguma noslēgšanai vai izpildei

 • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

7. SIA “Laumiņas rezidence 1″glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Laumiņas rezidence 1″var realizēt savas leģitīmās intereses;

 • kamēr SIA “Laumiņas rezidence 1″pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Sīkdatnes

8. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “Laumiņas rezidence 1″mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.


Kāpēc SIA “Laumiņas rezidence 1″izmanto sīkdatnes?

9. SIA “Laumiņas rezidence 1″izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

10. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Laumiņas rezidence 1″leģitīmā interese.

11. SIA “Laumiņas rezidence 1″neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Laumiņas rezidence 1″informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

12. SIA “Laumiņas rezidence 1″nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lauminas-rezidence.lv lietotājs paliks anonīms.


Trešo personu sīkdatnes

13. SIA “Laumiņas rezidence 1″mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.


Sīkdatņu kontrole

14. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).

15. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.


Personas datu saņēmēji

16. Likumā noteiktos gadījumos SIA “Laumiņas rezidence 1″var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “Laumiņas rezidence 1″var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

17. SIA “Laumiņas rezidence 1″interneta vietnē lauminas-rezidence.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.

 1. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.


Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

19. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “Laumiņas rezidence 1″par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:

 • rakstveidā, iesniedzot SIA “Laumiņas rezidence 1″birojā Skanstes iela 29A - 100, Rīga, LV-1013 uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

20. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

21. SIA “Laumiņas rezidence 1″veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

22. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.


Tiesības atsaukt piekrišanu

23. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: [email protected]

24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

25. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: [email protected] Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils


Izmaiņas Privātuma politikā

26. SIA “Laumiņas rezidence 1″ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē lauminas-rezidence.lv.

Pin It on Pinterest

Share This