Bākūžu iela 6

Apraksts


Laumiņas Rezidences Bākūžu ielas filiāle atrodas tieši Juglas sirdī ar sapņaini skaistu ābeļdārzu, kur rudenī smelties bagātīgu vitamīnu devu. Plašās, skaistās un labiekārtotās grupiņas ļauj vispusīgi attīstīties un apgūt pasaules gudrības, bet lielā zāle, ir vieta, kurā nodoties pirmo dejas soļu apgūšanai. Visu ēku apskauj bezgala skaistais un daudzveidīgais rotaļu laukums, kurā nodoties laiskām sarunām smilškastē vai traukties pretī vējam ar līdzsvara riteņiem, kā arī sacensties šļūciena garumā no kāda slidkalniņa, vai vienkārši pamērcēt kājas atvēsinošā baseinā karstā vasaras dienā. 

Pie mums savu misiju pilda zinošu pedagogu un palīgu grupa ar atbilstošu izglītību un pieredzi, kuriem ikdiena ar bērniem paiet nemitīgā sevis pilnveidošanā, lai sniegtu audzēkņiem nepieciešamo - sagatavotu ne tikai skolai, bet arī atbildīgai un izzinošai dzīvei, nezaudējot bērnības garšu. Tas viss ir sastopams tieši pie mums, Bākūžu ielā 6. 

Piedāvājam gan saviem audzēkņiem, gan bērniņiem, kas mācību gaitas neapgūst pie mums, sekojošas interešu izglītības programmas: dejošanu pirmsskolas vecuma bērniem, džudo, logopēda nodarbības, angļu valodas nodarbības, bērnu estrādes studijas vokālās nodarbības grupā vai individuāli.

MŪSU GRUPAS
  • Sienāzīši un Bitītes: paši jaunākie Rezidences iemītnieki, 1,6-2 gadi
  • Skudriņas un Mārītes: aktīvais pasaules izzināšanas vecums 2-3 gadi
  • Spārītes: paši jau protam un darbojamies, vecums 3-4 gadi
  • Taurenīši: drīz būsim gatavi lielajai pasaulei, 4 gadi - skolas vecums
  • BRĪVAS VIETAS: IR
CENAS
  • Vienreizēja iestāšanās maksa: 100.00 EUR
  • Ikmēneša mācību maksa: 420.00 EUR mēnesī, papildus 4.50 EUR dienā par ēdināšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums: 250.61 EUR un 1.99 EUR dienā par ēdināšanu.Sadarbojamies arī ar Pierīgas novadu pašvaldībām: Ādažu, Babītes, Carnikavas, Mārupes, Kokneses, Ogres, Olaines, Stopiņu, Garkalnes, Siguldas, Ropažu, Jūrmalas un Saulkrastu.

MĀCĪBU GADA PLĀNS:

 

Mēnesis  Tēmas Vērtība/Tikums 
Septembris “Kāds pamats, tāda celtne”

Dzīvība/ Atbildība

Atbildība kā tikums vadlīniju kontekstā tiek izprasta kā griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

Oktobris “Pieliec prātu, aiztaupi spēku”

Daba/ Gudrība

Gudrība - māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē.

Novembris ‘’Katram Tēva māja mīļa’’

Valsts/ Drosme

Drosme vadlīniju izpratnē ir izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā.

Decembris ‘’Draudzība dārgāka par zeltu”

Kultūra/ Tolerance

Tolerance tiek paskaidrota kā iecietība, vēlme izprast atšķirīgo, piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību un paražas.

Janvāris “Labāk viena patiesība nekā simts melu”

Cieņa/ Godīgums, laipnība

Laipnība kā tikums tiek skaidrots kā vēlība, atsaucība pret citiem un pieklājība.

Godīgums ir uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa.

Februāris “Laipna valoda vairo draugus”

Valoda/ Savaldība, mērenība

Mērenība - kā rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību.

Savaldību vadlīniju kontekstā saprot kā pašregulāciju, uzvedības un emociju izpausmju kontroli un vadību, respektējot savu un cita cilvēka cieņu un brīvību.

Marts “Uz mēles medus, sirdī ledus”

Brīvība/ Solidaritāte, taisnīgums

Solidaritāti vadlīniju kontekstā saprot kā savstarpēju atbalstu un rīcības saskaņotību, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisku dialogu ar citiem. Savukārt ar taisnīgumu jāsaprot godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles normu ievērošana.

Aprīlis “Nerunā gari, bet dari”

Darbs/ Centība

Centība tiek skaidrota kā čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk.

Maijs “Katram putnam sava ligzda mīļa”

Ģimene/ Līdzcietība

Līdzcietība - kā attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts

DIENAS RITMS:

 

7.00 - 8.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas, individuālais darbs
8.00 - 8.10 Rīta vingrošana
8.30 – 9.00 Brokastis
9.00 Rīta sarunas
9.10 – 11.20 Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai), pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sporta spēles, pedagogu individuālais darbs ar bērniem.
11.40 – 12.10 Pusdienas
12.30 - 15.00 Gatavošanās atpūtai, atpūta
15.00 - 15.25 Celšanās, gatavošanās launagam
15.30 - 15.45 Launags
15.50 - 19.00 Rotaļas, patstāvīga darbošanās, pedagogu individuālais darbs ar bērniem, vērojumi, sarunas, interešu izglītības pulciņi, pastaiga, sarunas ar vecākiem, došanās mājās

Piesaki savu bērnu PPII “Laumiņas Rezidence”

Aizpildi anketu

Saņem zvanu

Atnāc uz iepazīšanos

Uzsāc pirmsskolas gaitas

Linda Grietiņa

Linda Grietiņa

Filiāles vadītāja

 

Vecāku atsauksmes


Laumiņas Rezidence ir kā pasaku namiņš ar labsirdīgām un čaklām laumiņām, kuras rūpējas par mazajiem namiņa iemītniekiem. Bērni ir sajūsmā par  zvēriņiem namiņā un no rīta labprāt sasveicinās ar zaķīšiem, kuri sagaida pie ārdurvīm. Novēlam nepazaudēt šo maģisko auru, kas valda Laumiņas Rezidencē.
(Juglas audzēkņa mamma)

Esmu ļoti apmierināta ar mūsu bērnudārzu! Patīk pilnīgi viss - jaukas un atsaucīgas audzinātājas, gādīgas auklītes. Telpas ir plašas un iekārtotas ar gaumi. Ļoti patīk bērnu laukums - daudz zaļumu apkārt un tīrs gaiss. Meitiņai ir prieks braukt uz Laumiņas Rezidenci, jo ātrāk gribas satikt draugus!

(Juglas ielas mamma)

Laumiņas Rezidence

Pin It on Pinterest

Share This