Hospitāļu iela 5A

 Apraksts


Laumiņas Rezidence Hospitāļu ielā ir mūsu centra filiāle, šajā filiālē mums ir trīs grupas bērniem vecumā no 1-5 gadiem. Bērnudārzs ir izvietots divās ēkās, no kurām viena ēka ir tikko renovēta. Trešā grupiņa tika atvērta 2019. gada septembrī. Neskatoties uz to, ka atrodamies Rīgas centrā, grupu telpas ir plašas, gaišas un mājīgas. Bērniem ir pieejami divi noslēgti rotaļu lakumi viens lielāks, kurā var aktīvi sportot un izzināt pasauli un otras nedaudz mazāks. Abi šie laukumi ir krāsaini, labiekārtoti, tajos ir pieejamas dažādas aktivitātes un smilšu kaste, kurā var būvēt lielākas un mazākas smilšu kūkas.

Mūsu ikdiena ir jautra, priecīga, muzikāla un pārsteigumiem pilna, jo katru dienu mācāmies apgūt ko jaunu. Rīta cēlienā pie mums nāk jaukas, mīļas sporta un mūzikas skolotājas, kuras palīdz gan gatavoties svētkiem, gan kārtīgi izkustēties ne tikai iekšā, bet arī ārā.  Dienas ritms ir nesteidzīgs, bērnu attīstības līmenim atbilstošs, darbojamies pēc jaunās kompetenču pieejas.  

Mums ir jauki, laipni un profesionāli pedagogi, kas rūpējas par bērnu ikdienas aktivitātēm un apmācībām. Mūsu pedagogi nemitīgi aug un attīstās, pilnveidojot sevi, apmeklējot dažādus kursus. Tāpat mums ir paši labākie pedagogu palīgi (auklītes).

Bērniem papildus ir iespēja apmeklēt keramiku, dejošanu, angļu valodu un audiologopēda nodarbības.

MŪSU GRUPAS
  • Irbītes: Mazākie ligzdiņas putniņi 1,6 - 2 gadu vecuma grupa

  • Dzenīši: Savu zināšanu kalēji 3- 4 gadu grupa

  • Pūčuki: Atjautīgā un zinātkārā 4-5 gadu grupa

  • BRĪVAS VIETAS: IR
CENAS
  • Vienreizēja iestāšanās maksa: 60.00 EUR

  • Ikmēneša mācību maksa: 370.00 EUR mēnesī, papildus 4 EUR dienā par ēdināšanu.

    Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums: 250.61 EUR un 1.99 EUR dienā par ēdināšanu.

    Sadarbojamies arī ar Pierīgas novadu pašvaldībām: Ādažu, Babītes, Carnikavas, Mārupes, Kokneses, Ogres, Olaines, Stopiņu, Garkalnes, Siguldas, Ropažu, Jūrmalas un Saulkrastu.

MĀCĪBU GADA PLĀNS:

 

Mēnesis  Tēmas Vērtība/Tikums 
Septembris “Kāds pamats, tāda celtne”

Dzīvība/ Atbildība

Atbildība kā tikums vadlīniju kontekstā tiek izprasta kā griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

Oktobris “Pieliec prātu, aiztaupi spēku”

Daba/ Gudrība

Gudrība - māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē.

Novembris ‘’Katram Tēva māja mīļa’’

Valsts/ Drosme

Drosme vadlīniju izpratnē ir izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā.

Decembris ‘’Draudzība dārgāka par zeltu”

Kultūra/ Tolerance

Tolerance tiek paskaidrota kā iecietība, vēlme izprast atšķirīgo, piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību un paražas.

Janvāris “Labāk viena patiesība nekā simts melu”

Cieņa/ Godīgums, laipnība

Laipnība kā tikums tiek skaidrots kā vēlība, atsaucība pret citiem un pieklājība.

Godīgums ir uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa.

Februāris “Laipna valoda vairo draugus”

Valoda/ Savaldība, mērenība

Mērenība - kā rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību.

Savaldību vadlīniju kontekstā saprot kā pašregulāciju, uzvedības un emociju izpausmju kontroli un vadību, respektējot savu un cita cilvēka cieņu un brīvību.

Marts “Uz mēles medus, sirdī ledus”

Brīvība/ Solidaritāte, taisnīgums

Solidaritāti vadlīniju kontekstā saprot kā savstarpēju atbalstu un rīcības saskaņotību, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisku dialogu ar citiem. Savukārt ar taisnīgumu jāsaprot godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles normu ievērošana.

Aprīlis “Nerunā gari, bet dari”

Darbs/ Centība

Centība tiek skaidrota kā čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk.

Maijs “Katram putnam sava ligzda mīļa”

Ģimene/ Līdzcietība

Līdzcietība - kā attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts

DIENAS RITMS:

 

7.00 - 8.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas, individuālais darbs
8.00 - 8.10 Rīta vingrošana
8.30 – 9.00 Brokastis
9.00 Rīta sarunas
9.10 – 11.20 Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai), pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sporta spēles, pedagogu individuālais darbs ar bērniem.
11.40 – 12.10 Pusdienas
12.30 - 15.00 Gatavošanās atpūtai, atpūta
15.00 - 15.25 Celšanās, gatavošanās launagam
15.30 - 15.45 Launags
15.50 - 19.00 Rotaļas, patstāvīga darbošanās, pedagogu individuālais darbs ar bērniem, vērojumi, sarunas, interešu izglītības pulciņi, pastaiga, sarunas ar vecākiem, došanās mājās

Piesaki savu bērnu PPII “Laumiņas Rezidence”

Aizpildi anketu

Saņem zvanu

Atnāc uz iepazīšanos

Uzsāc pirmsskolas gaitas

Ginta Upeniece

Ginta Upeniece

Filiāles vadītāja

 

Vecāku atsauksmes


Viennozīmīgi varu teikt tikai pašu labāko, jo kolektīvs ir zinošs, rūpīgs, gādīgs un mīlošs, un zinu, ka bērns ir labās rokās!
Ilma Sūniņa

Audzēkņa mamma

Laumiņas Rezidence

Pin It on Pinterest

Share This